Der kan gives adgang til TVÆRSPOR data til forskning- og analyseprojekter såfremt en række kriterier er opfyldt, og der er indsendt en ansøgning.

Processen for ansøgninger er således:

Ansøgningsprocessen - Tværspor.PNG

Klik for stort

Styregruppen for TVÆRSPOR vurderer indkomne ansøgninger ved 4 årlige styregruppemøder i slutningen af hvert kvartal.

Ansøgningsfristerne for 2022 er hhv. d. 31. marts, d. 25. august samt d. 10. november. Alle ansøgninger sendes til sundhedsfaglig forskningsleder, Marianne Johansson Jørgensen: maijor@rm.dk

Svar på ansøgningen kan forventes senest 14 dage efter styregruppemødet

Flere oplysninger:

Kontakt:
Marianne J. Jørgensen
Sundhedsfaglig forskningsleder, Ph.d.
maijor@rm.dk
Mobil 29634034.