Der kan gives adgang til TVÆRSPOR data til forskning og analyse såfremt en række kriterier er opfyldt, og der er indsendt en ansøgning.

Kriterierne afhænger af, om der er tale om brug af data til et projekt, der falder inden eller udenfor TVÆRSPOR formålet. Formålet er TVÆRSPOR:

At opnå større viden om årsager til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser med henblik på at målrette den tværsektorielle indsats og styrke det tværsektorielle samarbejde.

Kriterierne afhænger endvidere af, om der er tale om et analyse- eller et forskningsprojekt. For nærmere information om kriterier og ansøgningsskema se nedenstående tabel:

  Forskningsprojekter Analyseprojekter
Formål Indenfor TVÆRSPOR formålet og i samarbejde med Styregruppen for TVÆRSPOR Udenfor TVÆRSPOR formålet Indenfor TVÆRSPOR formålet og i samarbejde med Styregruppen for TVÆRSPOR

Kriterier
Ansøgningsskema

Kriterier
Ansøgningsskema

Kriterier
Ansøgningsskema

 

Styregruppen for TVÆRSPOR vurderer indkomne ansøgninger ved 4 årlige styregruppemøder i slutningen af hvert kvartal.

Ansøgningsfristen er i 2021 12. februar, 30. maj, 10. august og 20. november, og alle ansøgninger sendes til sundhedsfaglig forskningsleder, Marianne Johansson Jørgensen: maijor@rm.dk

Svar på ansøgningen kan forventes senest 4 uger efter styregruppemødet.

Flere oplysninger:

Kontakt:
Marianne J. Jørgensen
Sundhedsfaglig forskningsleder, Ph.d.
maijor@rm.dk
Mobil 29634034.