Der kan søges om adgang til TVÆRSPOR-data til forskning- og analyseprojekter såfremt forskningsspørgmålene ligger under TVÆRSPOR-formålet:

"At generere ny viden om patientforløb på tværs af sektorer og årsager til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, samt at udvikle sundhedsfaglige løsninger for at bidrage til og implementere individualiserede behandlingsforløb, bedre forebyggelse, og beslutningsstøttemodeller i sundhedsvæsenet."

Relevante dokumenter for ansøgning om TVÆRSPOR-data:

Forskningsprojekter

Analyseprojekter

Ansøgningsfrister for data

Styregruppen for TVÆRSPOR vurderer indkomne ansøgninger ved 4 årlige styregruppemøder i slutningen af hvert kvartal.

Ansøgningsfristerne for 2023 er hhv. d. 15. feb, d. 1. maj samt d. 1. aug, d. 1. nov. Alle ansøgninger sendes til sundhedsfaglig forskningsleder, Marianne Johansson Jørgensen: maijor@rm.dk

Svar på ansøgningen kan forventes senest 14 dage efter styregruppemødet

Processen for ansøgninger er således:

Proces for delprojekter under TVÆRSPOR.png

Klik for stort

 

 

Spørgsmål/kontakt:

Marianne Johansson Jørgensen
Sundhedsfaglig forskningsleder, Ph.d
Tlf. 29634034
maijor@rm.dk