Der kan gives adgang til TVÆRSPOR data til forskning- og analyseprojekter såfremt en række kriterier er opfyldt, og der er indsendt en ansøgning.

Processen for ansøgninger er således:

Proceslinje for TVÆRSPOR ansøgsningsprocessen. (PowerPoint)

Styregruppen for TVÆRSPOR vurderer indkomne ansøgninger ved 4 årlige styregruppemøder i slutningen af hvert kvartal.

Ansøgningsfristen er i 2021 er d. 12. februar, 30. maj, 10. august og 20. november. Alle ansøgninger sendes til sundhedsfaglig forskningsleder, Marianne Johansson Jørgensen: maijor@rm.dk

Svar på ansøgningen kan forventes senest 14 dage efter styregruppemødet

Flere oplysninger:

Kontakt:
Marianne J. Jørgensen
Sundhedsfaglig forskningsleder, Ph.d.
maijor@rm.dk
Mobil 29634034.