Når der ansøges om data til et forsknings- eller analyseprojekt, afhænger kriterierne af, om der er tale om brug af data til et projekt, der falder indenfor eller udenfor TVÆRSPOR formålet.

Formålet med TVÆRSPOR er:

At generere ny viden om patientforløb på tværs af sektorer og årsager til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, samt at udvikle sundhedsfaglige løsninger for at bidrage til og implementere individualiserede behandlingsforløb, bedre forebyggelse, og beslutningsstøttemodeller i sundhedsvæsenet.

Kriterierne afhænger endvidere af, om der er tale om et analyse- eller et forskningsprojekt. For nærmere information om kriterier og ansøgningsskema se nedenstående tabel:

  Forskningsprojekter Analyseprojekter
Formål Indenfor TVÆRSPOR formålet og i samarbejde med Styregruppen for TVÆRSPOR Udenfor TVÆRSPOR formålet Indenfor TVÆRSPOR formålet og i samarbejde med Styregruppen for TVÆRSPOR

Kriterier
Ansøgningsskema

Kriterier
Ansøgningsskema

Kriterier
Ansøgningsskema

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne