Akutte indlæggelser af ældre personer (+65 år) er en stor belastning for både individet og det samlede sundhedsvæsen. Mange af disse ældre personer er skrøbelige. Projektet har til formål at udforske, hvorvidt ændringer i skrøbelighed (fx tiltagende behov for hjemmepleje) kan identificere personer i risiko for akut indlæggelse. Dette undersøges både i en population af personer med diabetes og i en general population.

Læs mere om projektet