Dette projekt undersøger sammenhængen mellem genindlæggelser, funktionsevne, ernæringsstatus og ernæringsindsats blandt 65+-årige indlagt på Regionshospitalet Horsens i perioden 2012 – 2018 på baggrund af registerdata fra Regionshospitalet Horsens samt data vedrørende kommunale ydelser med det formål at identificere prædiktorer for genindlæggelser.

Læs mere om projektet.

anette.jpg

Anette Schnieber, Ph.D.
Forskningsansvarlig, ANES@via.dk

annette.jpg

Annette Buhl, cand.scient. Idræt
anbu@via.dk

mette.jpg

Mette K. F. Iversen, cand.scient. Human Ernæring
mkfi@via.dk