Projektet er en del af forskningsprojektet, CDSS - Clinical Decision Support System og fokuserer på, hvordan uhensigtsmæssige indlæggelser kan forebygges. Målet er at udvikle en videnskabeligt velfunderet ramme for forebyggende interventioner gennem involvering af relevante stakeholders.

Læs mere om projektet.

Cecilie Nørby Thisted.jpg

Cecilie Nørby Thisted
Postdoc, PhD, cand.scient.san.publ
Tlf. 23985515
cnth@ph.au.dk
ORCID: 0000-0001-8380-7704