Projektets formål er at anvende de nyeste metoder inden for kunstig intelligens til at udvikle en prædiktionsmodel for forebyggelige indlæggelser. Modellen skal kunne anvendes i primærsektoren til at identificere borgere i forøget risiko for indlæggelse. Derudover er håbet, at modellen kan bruges til at opspore relevante områder, hvor forebyggende indsatser kan blive igangsat.

Læs mere om projektet her: