MERIS er en valideret medicinrisikoscore algoritme, der kan prædiktere den enkelte patients risiko for medicineringsfejl ved ankomst til akutafdelinger. I dette studie vil vi undersøge om MERIS også kan anvendes til at prædiktere genindlæggelser, der potentielt kunne være forårsaget af uhensigtsmæssig lægemiddelbehandling og medicinfejl. Undersøgelsen gennemføres på patienter i behandling med 3 eller flere lægemidler og som i 2017 blev udskrevet fra Akutafdelingen i Horsens.

Læs mere om projektet.

Marianne_Lisby.png

Marianne Lisby
Ph.d., MHSc, RN
Lektor, Klinisk Sygeplejespecialist
Akutafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
tlf.: 61264949
e-mail: marilisb@rm.dk