Forskningsprojektet TVÆRSPOR startede i 2017, og har til formål at opnå større viden om årsager til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser med henblik på at målrette den tværsektorielle indsats og styrke det tværsektorielle samarbejde. 

I dag danner TVÆRSPOR grundlag for projekter, der skaber mere individualiserede behandlingsforløb, bedre forebyggelse samt udvikler og implementerer beslutningsstøttemodeller i sundhedsvæsenet. Dette skal alt sammen komme borgere og klinikere til gavn og være med til at sikre et mere proaktivt sundhedsvæsen i fremtiden. TVÆRSPOR har allerede genereret viden om forbrugsmønstre på tværs af sundhedssektorer, medicinfejl i sektorovergange samt genereret en algoritme til tidlig identifikation af kritisk sygdom. Projekterne skal hjælpe klinikere og patienter, mindske risikoen for utilsigtede hændelser samt højne patientsikkerheden.

Visionen med TVÆRSPOR er at videreudvikle en tværsektoriel datakohorte, der skal agere som forskere og innovatørers foretrukne datakilde. TVÆRSPOR skal danne grundlag for både AI og klassiske epidemiologiske projekter, der på højeste internationale niveau bidrager med viden til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser.

TVÆRSPOR - Region Midtjylland

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Spørgsmål/kontakt:

Marianne Johansson Jørgensen
Sundhedsfaglig forskningsleder, Ph.d
Tlf. 29634034
maijor@rm.dk