Forskningsprojektet TVÆRSPOR startede i 2017, og har til formål at opnå større viden om årsager til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser med henblik på at målrette den tværsektorielle indsats og styrke det tværsektorielle samarbejde. 

I dag danner TVÆRSPOR grundlag for projekter, der skaber mere individualiserede behandlingsforløb, bedre forebyggelse samt udvikler og implementerer beslutningsstøttemodeller i sundhedsvæsenet. Dette skal alt sammen komme borgere og klinikere til gavn og være med til at sikre et mere proaktivt sundhedsvæsen i fremtiden. TVÆRSPOR har allerede genereret viden om forbrugsmønstre på tværs af sundhedssektorer, medicinfejl i sektorovergange samt genereret en algoritme til tidlig identifikation af kritisk sygdom. Projekterne skal hjælpe klinikere og patienter, mindske risikoen for utilsigtede hændelser samt højne patientsikkerheden.

TVÆRSPOR - Region Midtjylland

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Spørgsmål/kontakt:

Marianne Johansson Jørgensen
Sundhedsfaglig forskningsleder, Ph.d
Tlf. 29634034
maijor@rm.dk