Forskningsprojektet TVÆRSPOR startede med formålet om at opnå større viden om årsager til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser med henblik på at styrke den tværsektorielle indsats. 

Uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser er forbundet med både personlige og samfundsmæssige omkostninger, som potentielt kunne have været forebygget ved en forbedret indsats i primær- og sekundærsektoren.

Ældre patienter og patienter med kroniske eller psykiske lidelser har været identificeret som grupper i risiko for uhensigtsmæssige indlæggelser. Ensidigt fokus på interventioner relateret til bestemte grupper baseret på diagnose eller alder ser dog ikke ud til at bidrage væsentligt til en reduktion af akutte indlæggelser, og der er således brug for en bredere tilgang til området. 

For at identificere relevante indsatser til forebyggelse af akutte indlæggelser og til at skabe mere sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer, er der brug for større indblik i tværsektorielle forløb. 

Derudover indsamler klinikere og sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer meget værdifuld data om borgerne, men de har begrænsede muligheder for at anvende disse i deres daglige praksis. 

Dette behov startede etableringen af TVÆRSPOR, som samler sundhedsdata på tværs af sektorer, med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde. TVÆRSPOR ønsker at udnytte værdien af data og sikre at denne værdi kommer klinikken til gavn.

Spørgsmål/kontakt:

Gitte Friis Kjeldsen
Projektleder
Tlf. 2127 1295
gitkjeld@rm.dk