TVÆRSPOR har i samarbejde med Region Midtjyllands jurister udarbejdet en sikkerhedsmodel, som beskriver hvordan projektet løser de juridiske krav under databeskyttelseslovgivningen, -forordningen og sundhedsloven.

Projektet har hjemmel fra Styrelsen for Patientsikkerhed og er anmeldt på Region Midtjyllands interne fortegnelse over forskningsprojekter.

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Målet er at kunne forudsige akutte indlæggelser og i stedet tilbyde andre interventioner.

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forebygge

Forebygge at borgerne bliver uhensigtsmæssigt indlagt ved en tidligere indsats.

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forhindre

Projektet har til mål at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser ved at få mere viden, som kan forbedre den tværsektorielle indsats.