TVÆRSPOR har i samarbejde med Region Midtjyllands jurister udarbejdet en sikkerhedsmodel, som beskriver hvordan projektet løser de juridiske krav under databeskyttelseslovgivningen, -forordningen og sundhedsloven.

Projektet har hjemmel fra Styrelsen for Patientsikkerhed og er anmeldt på Region Midtjyllands interne fortegnelse over forskningsprojekter.

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne