TVÆRSPOR blev etableret med formålet om at opnå større viden om uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser med henblik på at styrke den tværsektorielle indsats.

TVÆRSPOR kobler data på tværs af sektorer i Horsens-klyngen bestående af 220.000 borgere over 18 år, som er bosat i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder kommune. TVÆRSPOR indeholder data for alle borgere, der har været i kontakt med sundhedsvæsenet siden 2012 og fortsætter frem til 2027. TVÆRSPOR er sidenhen blevet udvidet og kommer til at indeholde sundhedsdata på tværs af sektorer for alle borgere i Region Midtjylland. 

For at dette kunne lade sig gøre, er der udviklet en sikkerhedsmodel med juridisk hjemmel, en IT-infrastruktur samt foretaget modellering af diverse datakilder. TVÆRSPOR tager derudover deres etiske ansvar alvorligt, hvor der blandt andet arbejdes med at inddrage borgernes perspektiver, etiske eksperter inden for brug af sundhedsdata samt løbende dialog med blandt andet dataetisk og etisk råd. 

Læs mere om TVÆRSPORs datakohorte her

 

 

Spørgsmål/kontakt:

Gitte Friis Kjeldsen
Projektleder
Tlf. 2127 1295
gitkjeld@rm.dk

Adgang til data

Ligger du inde med et forsknings- eller innovationsprojekt, som kan forbedre den tværsektorielle indsats, kan du ansøge om adgang til TVÆRSPORs sundhedsdataplatform.
Læs mere her