• 20-09-2022
  Projekt skal teste, om kunstig intelligens, som bygger på store mængder data, kan forhindre, at indlagte patienter udvikler blodforgiftning eller lungesvigt.
 • 24-03-2021

  Anvendelse af sundhedsdata og ny teknologi kan blive afgørende for at sætte tidligere ind med det rette behandlingsforløb og bedst muligt udnytte hospitalets ressourcer.

 • 08-03-2021

  Danske Regioner præsenterer i marts 2021 et katalog, ”SUND TEKNOLOGI - Eksempler på afprøvning af kunstig intelligens i sundhedsvæsnet”, med 13 forskellige projekter inden for kunstig intelligens.

  Blandt de 13 projekter er bl.a. Tværspors algoritme om tidlig opsporing af kritisk sygdom.

 • 07-12-2020

  Ninna Hinchely Ebdrup, læge og ph.d.-studerende ved Regionshospitalet Horsens, har fået bevilliget 705.142 kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Fond til sit ph.d.-projekt, der skal afdække en mulig sammenhæng mellem drikkevandsforurening og infertilitet.

 • 02-11-2020

  En artikel om forskningsprojektet Tværspor er netop publiceret i open access tidsskriftet BMJ Open, som hører ind under BMJ – det tidligere British Medical Journal. Artiklen fokuserer på TVÆRSPOR-kohorten, som indtil videre omfatter sundhedsdata fra borgerne i Horsens-klyngen.

 • 08-06-2020

  Forskningsprojektet TVÆRSPOR har fået midler til at udvide med sundhedsdata fra forskellige hospitaler og kommuner i hele Region Midtjylland. Analyser af patientforløb på tværs af sektorer gør det nemmere at forudsige akutte indlæggelser og dermed sætte ind med en forebyggende indsats i tide.

 • 06-05-2020

  Journal of Healthcare Informatics Research har et Call for Papers: Data-Driven Health Technology, som er interessant for alle der laver forskning og innovation under TVÆRSPOR.

 • 07-04-2020

  Ny kunstig intelligens-algoritme kan forudsige kritisk sygdom, herunder behovet for respiratorbehandling, blandt indlagte patienter i op til flere døgn, før tilstanden udvikler sig. Teknologien kan blive afgørende i forhold til at sætte tidligere ind med den rigtige behandling og sikre effektiv udnyttelse af hospitalets ressourcer.

 • 26-02-2020

  Projektet 'Nybrud' har fået knap to mio. kr. til at udvikle et digitalt værktøj, der kan hjælpe patienter med type 2-diabetes. Løsningen bygger på kunstig intelligens og brug af data fra forskningsprojektet TVÆRSPOR.

 • 26-02-2020

  Vores arbejde med tidlig opsporing af sepsis (blodforgiftning) bliver nu anerkendt af Artificial Intelligence in Medicine.

 • 09-12-2019

  TVÆRSPOR forskningsnetværket præsenterede den 5. december i alt 11 projekter med relation til TVÆRSPOR. Styregruppen havde inviteret de sundhedsfaglige ledere, referencegruppen og de praktiserende læger med til forskernes præsentationer og den efterfølgende dialog.

 • 29-04-2019

  Projektledelsen bag forskningsprojektet TVÆRSPOR faciliterede fredag den 12. april det første møde i TVÆRSPOR forskningsnetværket.

Spørgsmål/kontakt:

Gitte Friis Kjeldsen
Projektleder
Tlf. 2127 1295
gitkjeld@rm.dk