I det følgende præsenteres et overblik over vores indsigter fra arbejdet med etik. Vi står på et fundament af både nationale og internationale retningslinjer.

I det følgende præsenteres et overblik over vores indsigter fra arbejdet med etik. Vi står på et fundament af både nationale og internationale retningslinjer samt et juridisk fundament, som vores initiativer bygger ovenpå. Derudover præsenteres seks etiske initiativer, som afspejler en dialogbaseret tilgang, hvor en række forskellige interessenter løbende er blevet involveret.

Læs etikrapporten her