Foto_sundhedsdata.jpg

Forskningsprojektet TVÆRSPOR har fået midler til at udvide med sundhedsdata fra forskellige hospitaler og kommuner i hele Region Midtjylland. Analyser af patientforløb på tværs af sektorer gør det nemmere at forudsige akutte indlæggelser og dermed sætte ind med en forebyggende indsats i tide.

Hvert år har Region Midtjylland cirka 160.000 akutte indlæggelser. En akut hospitalsindlæggelse, og en mulig genindlæggelse, er både en personlig belastning for patienten og en økonomisk udfordring for samfundet. Der mangler desuden viden om, hvordan det går patienterne både før og efter en akut indlæggelse.

Forskningsprojektet TVÆRSPOR har derfor som mål at undersøge patientforløb på tværs af sektorerne - det vil sige praktiserende læger, hospitaler og kommuner – med henblik på at kunne forudsige de akutte indlæggelser og forsøge at forebygge indlæggelserne i tide.

Projektet TVÆRSPOR startede i 2016 som et tværsektorielt samarbejde mellem Regionshospitalet Horsens og Hedensted, Odder, Skanderborg og Horsens Kommuner, samt praktiserende læger. Psykiatrien er efterfølgende blevet en del af projektet, som omfatter sundhedsdata på alle borgere over 18 år i de pågældende kommuner.

Data fra hele regionen

Nu udvides TVÆRSPOR-projektet til at omfatte sundhedsdata fra forskellige hospitaler og kommuner i hele regionen. Pengene til at forstørre projektet kommer fra en pulje på godt 2 mio. kroner, der er afsat til sundhedsinnovation.

Udvidelsen med flere data vil give et meget bedre grundlag for at analysere patientforløb, få ny viden og forhindre unødvendige akutindlæggelser.

- 160.000 årlige akutindlæggelser er mange. Vi skal som region opspore årsagerne til de mange akutindlæggelser, og udnytte alle muligheder for, at borgerne kan undgå at blive indlagt akut ved at sætte ind i tide med forebyggende indsatser. Det kan dette spændende projekt med et kraftigt udvidet datagrundlag hjælpe til med, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Større indsigt til praktiserende læger

Et andet formål med forskningsprojektet TVÆRSPOR er at give de praktiserende læger større indsigt i, hvilke tilbud kommunerne har, som kan være bedre end en akut indlæggelse.

Især vagtlæger har meget lidt information om de patienter, som de akut indlægger. TVÆRSPOR kan give vagtlægerne mere og bedre information om borgernes sygdomshistorik, så vagtlægerne har flere muligheder for at hjælpe, uanset om det er til behandling på hospital, eller et tilbud i kommunerne eller hos den praktiserende læge.

Mere data giver stort potentiale

Hanne Sveistrup Demant, sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens og formand for TVÆRSPOR-styregruppen, ser nu frem til at få et langt større datagrundlag at fortsætte indsatsen i TVÆRSPOR med.

- Det er meget vigtigt, at vi nu får sundhedsdata fra hele regionen og udvider datagrundlaget i TVÆRSPOR. Det har potentialet til at blive Danmarks stærkeste grundlag for AI-projekter, siger Hanne Sveistrup Demant.

AI står for Artificial Intelligence, altså kunstig intelligens. Metoden i TVÆRSPOR går netop ud på at analysere de enorme mængder data gennem kunstig intelligens på en meget kraftig computer med ekstra datakraft. Computeren kan gennemskue komplekse datasæt, gruppere dem og håndtere mange variabler på én gang. Derudfra skal forskerne i projektet gerne kunne se sammenhænge blandt befolkningsgrupper, som gør det muligt at anbefale forebyggende tiltag.

Om TVÆRSPOR

TVÆRSPOR er et forskningsprojekt, som består af sundhedsdata på alle borgere over 18 år i Hedensted, Horsens, Skanderborg og Odder kommuner – i alt cirka 200.000 borgere.

Data i TVÆRSPOR kommer fra den elektroniske patientjournal (EPJ), Den elektroniske omsorgsjournal (EOJ), Receptdatabasen, Landspatientregistret (LPR), Social- og Arbejdsmarkedsregisteret og CPR-registeret. Partnerskabet bag projektet har nu fået bevilget to mio. kroner til at udvide samarbejdet til at omfatte sundhedsdata fra hele regionen.

Om databehandling

  • De sundhedsdata, som ligger til grund for TVÆRSPOR opbevares på en sikker server hos Region Midtjylland. Der er oprettet kontrolforanstaltninger for anvendelse af dataene til forskning med logning og overvågning.
  • Styregruppen for TVÆRSPOR sikrer, at forskningsprojekterne har en høj kvalitet, og at de ligger inden for formålet. Styregruppen sikrer desuden, at den viden, som forskerne genererer, spilles tilbage til sundhedsvæsenet til gavn for borgerne.
  • Der er udviklet en meget stram styrings- og sikkerhedsmodel med konkrete kriterier på anvendelse af data i forskningsprojektet, så lovgivningen overholdes (Sundhedsloven, Databeskyttelsesloven, Særlovgivning og Databeskyttelsesforordningen) i forhold til databehandleraftaler, tilladelser fra TVÆRSPOR styregruppen, Datatilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne