Tiden er altafgørende for succesfuld behandling af sepsis.

Nu slår denne artikel fast, at vores arbejde med praktisk anvendelse af sundhedsdata i avancerede maskinlæringsmodeller, som bl.a. Simon Meyer Lauritsen anvender i sit projekt, er en super vigtig faktor til endnu hurtigere opsporing.

Læs hele artiklen på ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0933365719303173

Læs mere om Simons' projekt: http://www.tvaerspor.dk/forskningsprojekter/intelligence-augmentation-in-healthcare--bridging-the-deployment-gap-between-ai-research-and-clinical-practice/

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne