10-12-19

aaa.jpg

TVÆRSPOR forskningsnetværket præsenterede den 5. december i alt 11 projekter med relation til TVÆRSPOR. Styregruppen havde inviteret de sundhedsfaglige ledere, referencegruppen og de praktiserende læger med til forskernes præsentationer og den efterfølgende dialog.

Formålet med præsentationsviften var at give alle deltagerne et indblik i den mangfoldighed af forskningsprojekter, der allerede er sat i gang enten på baggrund af data fra TVÆRSPOR eller som på anden vis - via kvalitativ forskning - sætter lys på sammenhængskraften i patienternes forløb.

Deltagerne fik dermed også et indblik i de resultater, som projekterne forventes at føre til også på længere sigt – resultater, som vil være til gavn for både borgerne, samfundet og det tværsektorielle samarbejde imellem kommuner, praksis og hospital.

Hver forsker fik på dagen tre minutter til at pitche sit projekt, hvorefter deltagerne cirkulerede rundt til de forskellige forskerstande med mulighed for at diskutere med hinanden og forskerne.

Det var en eftermiddag fyldt med energi. Postdoc Anders Hammerich Riis havde bl.a. analyseret på, hvor mange patienter, der indlægges akut, men også hvor mange af dem der indlægges akut, der har besøgt deres praktiserende læge inden for de seneste 30 dage, og hvor mange af dem, der modtager hjælp fra kommunerne.

Erhvervs ph.d.-studerende Simon Meyer Lauritsen har udviklet algoritmer, der bl.a. kan forudsige sepsis og nyresvigt. Han stillede spørgsmålet: Hvad skal der til, før sundhedsvæsenet tør gå i gang med at anvende algoritmerne?

Og endelig er ph.d.-studerende Ninna Hinchely Ebdrup i gang med at undersøge sammenhængen mellem fertilitet og nitrat i drikkevandet.

-  Det blev en eftermiddag, som vi kommer til at gentage næste år, når forskerne har flere resultater, som de kan præsentere. Det giver en god dialog og netværk parterne imellem, siger sundhedsfaglig forskningsleder Marianne Johansson Jørgensen fra Regionshospitalet Horsens.

Forskerne, som præsenterede på dagen:

Postdoc Anders Hammerich Riis: "Forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser i et tværsektorielt perspektiv"

Kandidat studerende Trine Worm Thøgersen: "Medicinfejl i sektorovergange – betydningen af inhospitale medicinændringer og kontakt til hjemmesygeplejen"

Lektor, Ph.d., Marianne Lisby: "Kan MERIS prædiktere genindlæggelser hos patienter der udskrives fra akutafdelinger?"

Mette K. Iversen og lektor, ph.d. Anette Schnieber: "Betydningen af ernæringsstatus og funktionsevne for genindlæggelser blandt ældre"

Professor Annelli Sandbæk: "Nybrud! Kan diabetes komplikationer forebygges ved brug af teknologi bygget på machine learning"

Ph.d. studerende Anna Louise Skovgaard: "Patienten på arbejde – forhandlinger af opgaver og omsorg blandt patienter med kronisk sygdom og gentagne akutte indlæggelser"

Data scientist Christian Bang: "Development and validation of an AI algorithm to predict avoidable admissions"

Erhvervs ph.d. studerende Simon Meyer Lauritsen: "Intelligence augmentation in healthcare – bridging the deployment gap between AI research and clinical practice"

Postdoc Cecilie Nørby Thisted: "En ramme for evidensbaserede interventioner målrettet potentielt forebyggelige indlæggelser på tværs af primær og sekundær sektor"

Ph.d. studerende Anne Henriksen: "Kunstigt intelligente assistenter, viden og pålidelige samarbejder – et socioteknisk perspektiv på datatdrevet digitalisering af arbejde og samfund"

Ph.d. studerende Ninna Hinchely Ebdrup: "Er nitrat og arsen i drikkevand associeret med reproduktionsforstyrrelser hos mænd og kvinder".

Se video fra dagen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne