Forskningsprojektet er baseret på et tæt samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospital med fokus på både forskning og innovation, som skal sikre, at den frembragte viden omsættes og implementeres løbende og dermed får en direkte effekt på praksis.

TVÆRSPOR er skabt i et tæt samarbejde mellem Odder, Hedensted, Skanderborg og Horsens kommuner, Regionshospitalet Horsens, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Styregruppe for projektet er:

  • Hanne Demant, Regionshospitalet Horsens
  • René Nielsen, Hedensted Kommune
  • Lis Kaastrup, Skanderborg Kommune
  • Annelli Sandbæk, Aarhus Universitet
  • Inge Pia Christensen, Aarhus Universitetshospital
  • Mette Jensen, Region Midtjylland
  • Bruno Meldgaard, Praktiserende læge
  • Phuong Le Reisinia, Psykiatri og Social i Region Midtjylland
  • Hans Kirkegaard, Aarhus Universitetshospital

Spørgsmål/kontakt:

Gitte Friis Kjeldsen
Projektleder
Tlf. 2127 1295
gitkjeld@rm.dk