Projektet er en del af forskningsprojektet, CDSS - Clinical Decision Support System og har til formål at designe og udvikle et klinisk beslutningsstøttesyste, der skal identificere borger i risiko for akut indlæggelse ved hjælp af maskinlæringsmodeller funderet på kunstig intelligens.

Læs mere om projektet.

Christian Bang.jpg

Christian Bang
Information & Business Engineer
Enversion A/S
T: +45 22 77 70 44
M: cbg@enversion.dk

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne