Projektets formål er at undersøge hvordan 30-dags akutte genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter kan forebygges. Projektet består af tre dele som undersøger 1) hvilke faktorer der medvirker til genindlæggelser og 2) effekten af overgangsinterventioner mellem primær og sekundær sektor.

Læs mere om projektet her:

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne