I dette forskningsprojekt udvikler vi metoder til at anvende maskinindlæring på kliniske data til at forudsige fremtidige begivenheder baseret på kendte oplysninger. Metoderne udvikles med et casestudie i akutmedicin om tidlig forudsigelse af kritisk sygdom. Projektet fokuserer desuden på teknikker, som lader mennesker få indsigt i logikken bag maskinens beslutninger.

Læs mere om projektet.

Simon Meyer.jpg

Simon Meyer Lauritsen, Cand. Polyt., Ph.d. Stud.
Information Engineer and Health Data Scientist
Enversion A/S
T: +45 30 55 49 20
M: sla@enversion.dk

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne