Mens intelligente assistenter længe har været diskuteret som en mulig anvendelse af Kunstig Intelligens til at forøge, supplere, eller substituere menneskelig viden og hjernen, er dette nu for alvor ved at blive en realitet. Vi ser stadig flere eksempler på intelligente assistenter anvendt i en række arbejdsprocesser til f.eks. at assistere eller drive ansættelsen af den mest ’rigtige’ medarbejder, forsyningen af den mest ’rigtige’ elevlæring eller tilvejebringelsen af den mest ’rigtige’ patientbehandling. Hvordan intelligente assistenter designes til at bidrage med pålidelig viden til at beslutte sådanne spørgsmål, og hvilken fordeling af kompetence og viden der herved skabes mellem menneske og maskine er nogle af de spørgsmål, som dette Ph.d.-projekt undersøger i et kvalitativt casestudie sammen med de mulige faldbruger, vi bør undgå, når vi optimerer arbejdspraksisser, organisationer og samfund gennem Big Data og Kunstig Intelligens.

Læs mere om projektet. 

Anne Henriksen.jpg

Anne Henriksen
Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet
Institut for Kommunikation og Kultur
annehenriksen@cc.au.dk

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne