Projektledelsen bag forskningsprojektet TVÆRSPOR faciliterede fredag den 12. april det første møde i TVÆRSPOR forskningsnetværket.

Forskningsprojektet TVÆRSPOR, som Regionshospitalet Horsens har lead på, vil fremover også facilitere et forskningsnetværk.

Netværket, som havde første møde den 12. april, består af forskere, som enten har fået adgang til data fra TVÆRSPOR, eller som arbejder med en kvalitativ tilgang til, hvordan sundhedsdata kan bringes i spil.

Det første møde blev brugt på oplæg og diskussioner om, hvordan sundhedsdata kan bruges med sigte på at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Om forskningsprojektet TVÆRSPOR:

  • Med forskningsprojektet TVÆRSPOR forsøger vi at opnå større viden om årsagerne til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser på hospitalerne, så vi kan målrette den tværsektorielle indsats og styrke det tværsektorielle samarbejde mellem praksis, kommuner og hospitaler.
  • Forskningsprojektet tager udgangspunkt i sundhedsdata fra populationen bestående af alle voksne borgere (+18år) i Horsens, Odder, Skanderborg og Hedensted kommuner.
  • TVÆSPOR er skabt i et tæt samarbejde mellem Odder, Hedensted, Skanderborg og Horsens kommuner, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens.

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne