Ninna Hinchely Ebdrup, læge og ph.d.-studerende ved Regionshospitalet Horsens, har fået bevilliget 705.142 kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Fond til sit ph.d.-projekt, der skal afdække en mulig sammenhæng mellem drikkevandsforurening og infertilitet.

Danskerne indtager dagligt nitrat og arsen via drikkevandet. Men vi ved kun meget lidt om konsekvenserne for vores reproduktive sundhed.

I forskningsprojektet kobler et team af fertilitetslæger, epidemiologer og drikkevandseksperter data om henholdsvis drikkevand og sundhed for at få ny viden om sammenhængen mellem drikkevandsforurening og infertilitet. Det er en viden, som skal bruges til beskyttelse af den reproduktive sundhed lokalt og globalt.

Forskningsprojektet undersøger data fra 100.000 kvinder i den nationale fødselskohorte 'Bedre Sundhed i Generationer' og er dermed den største befolkningsundersøgelse til dato med fokus på sammenhængen mellem drikkevandsforurening og infertilitet.

Samtidig undersøges kvinders sundhed og sundhedsadfærd forud for fertilitetsbehandling. Det sker med baggrund i sundhedsdata fra TVÆRSPOR-kohorten.

Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Forskningsenheden for Epidemiologi, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Fertilitetsklinikken, Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Horsens.

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Målet er at kunne forudsige akutte indlæggelser og i stedet tilbyde andre interventioner.

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forebygge

Forebygge at borgerne bliver uhensigtsmæssigt indlagt ved en tidligere indsats.

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forhindre

Projektet har til mål at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser ved at få mere viden, som kan forbedre den tværsektorielle indsats.