Danske Regioner præsenterer i marts 2021 et katalog, ”SUND TEKNOLOGI - Eksempler på afprøvning af kunstig intelligens i sundhedsvæsnet”, med 13 forskellige projekter inden for kunstig intelligens, som skal være med til at imødekomme de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor i fremtiden. Blandt de 13 projekter er Tværspors algoritme om tidlig opsporing og forebyggelse af kritisk sygdom, som fx blodforgiftning og akut nyre- og lungesygdom.

Algoritmen er blevet trænet, ved hjælp af data fra mange tusinde hospitalsindlæggelser, til at genkende de tidlige tegn på kritisk sygdom. Projektet skal undersøge den kliniske værdi for personalet, når de bruger algoritmen som led i beslutningstagningen.

Algoritmen er udviklet således, at den understøtter sine prædiktioner. Det betyder, at når algoritmen gør opmærksom på en patient i risiko for at udvikle en kritisk tilstand, ledsages denne oplysning af de data, som ligger til grund for risikovurderingen. Derved kan lægerne bedre agere på oplysningen og sikre, at de mest udsatte patienter får den rette behandling i tide.

Denne tidlige opsporing forbedrer mulighederne for overlevelse, reducerer risiko for følgevirkninger samt giver øget livskvalitet for de ramte patienter.

- Det har stor betydning for både patienter og klinikere, at kritisk sygdom kan opspores på et tidligt tidspunkt. Lægerne kan sikre, at patienterne får den rette behandling hurtigere i forløbet og dermed styrkes mulighederne for bedre overlevelse og færre følgevirkninger, fortæller Ulf Hørlyk, ledende overlæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens.

Projektet er forankret på Regionshospitalet Horsens, og forventes gennemført i perioden primo 2021 til ultimo 2022 i samarbejde med Enversion A/S og Aarhus Universitet.

Læs mere i rapporten fra Danske Regioner SUND TEKNOLOGI - Eksempler på afprøvning af kunstig intelligens i sundhedsvæsnet.

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne