Akutte indlæggelser af ældre personer (+65 år) er en stor belastning for både individet og det samlede sundhedsvæsen. Mange af disse ældre personer er skrøbelige. Projektet har til formål at udforske, hvorvidt ændringer i skrøbelighed (fx tiltagende behov for hjemmepleje) kan identificere personer i risiko for akut indlæggelse. Dette undersøges både i en population af personer med diabetes og i en general population.

Læs mere om projektet

 

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne