Dette projekt undersøger sammenhængen mellem genindlæggelser, funktionsevne, ernæringsstatus og ernæringsindsats blandt 65+-årige indlagt på Regionshospitalet Horsens i perioden 2012 – 2018 på baggrund af registerdata fra Regionshospitalet Horsens samt data vedrørende kommunale ydelser med det formål at identificere prædiktorer for genindlæggelser.

Læs mere om projektet.

anette.jpg

Anette Schnieber, Ph.D.
Forskningsansvarlig, ANES@via.dk

annette.jpg

Annette Buhl, cand.scient. Idræt
anbu@via.dk

mette.jpg

Mette K. F. Iversen, cand.scient. Human Ernæring
mkfi@via.dk

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Målet er at kunne forudsige akutte indlæggelser og i stedet tilbyde andre interventioner.

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forebygge

Forebygge at borgerne bliver uhensigtsmæssigt indlagt ved en tidligere indsats.

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forhindre

Projektet har til mål at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser ved at få mere viden, som kan forbedre den tværsektorielle indsats.