Projektet er en del af forskningsprojektet, CDSS - Clinical Decision Support System og fokuserer på, hvordan uhensigtsmæssige indlæggelser kan forebygges. Målet er at udvikle en videnskabeligt velfunderet ramme for forebyggende interventioner gennem involvering af relevante stakeholders.

Læs mere om projektet.

Cecilie Nørby Thisted.jpg

Cecilie Nørby Thisted
Postdoc, PhD, cand.scient.san.publ
Tlf. 23985515
cnth@ph.au.dk
ORCID: 0000-0001-8380-7704

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Målet er at kunne forudsige akutte indlæggelser og i stedet tilbyde andre interventioner.

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forebygge

Forebygge at borgerne bliver uhensigtsmæssigt indlagt ved en tidligere indsats.

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forhindre

Projektet har til mål at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser ved at få mere viden, som kan forbedre den tværsektorielle indsats.