Projektet er en del af forskningsprojektet, CDSS - Clinical Decision Support System og fokuserer på, hvordan uhensigtsmæssige indlæggelser kan forebygges. Målet er at udvikle en videnskabeligt velfunderet ramme for forebyggende interventioner gennem involvering af relevante stakeholders.

Læs mere om projektet.

Cecilie Nørby Thisted.jpg

Cecilie Nørby Thisted
Postdoc, PhD, cand.scient.san.publ
Tlf. 23985515
cnth@ph.au.dk
ORCID: 0000-0001-8380-7704

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne