Projektets formål er at anvende de nyeste metoder inden for kunstig intelligens til at udvikle en prædiktionsmodel for forebyggelige indlæggelser. Modellen skal kunne anvendes i primærsektoren til at identificere borgere i forøget risiko for indlæggelse. Derudover er håbet, at modellen kan bruges til at opspore relevante områder, hvor forebyggende indsatser kan blive igangsat.

Læs mere om projektet her:

 

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne