MERIS er en valideret medicinrisikoscore algoritme, der kan prædiktere den enkelte patients risiko for medicineringsfejl ved ankomst til akutafdelinger. I dette studie vil vi undersøge om MERIS også kan anvendes til at prædiktere genindlæggelser, der potentielt kunne være forårsaget af uhensigtsmæssig lægemiddelbehandling og medicinfejl. Undersøgelsen gennemføres på patienter i behandling med 3 eller flere lægemidler og som i 2017 blev udskrevet fra Akutafdelingen i Horsens.

Læs mere om projektet.

Marianne_Lisby.png

Marianne Lisby
Ph.d., MHSc, RN
Lektor, Klinisk Sygeplejespecialist
Akutafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
tlf.: 61264949
e-mail: marilisb@rm.dk

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Målet er at kunne forudsige akutte indlæggelser og i stedet tilbyde andre interventioner.

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forebygge

Forebygge at borgerne bliver uhensigtsmæssigt indlagt ved en tidligere indsats.

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forhindre

Projektet har til mål at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser ved at få mere viden, som kan forbedre den tværsektorielle indsats.