Patienter med gentagne akutte indlæggelser: sociodemografiske karakteristika, sygdom og kontakt til primærsektoren – et retrospektivt kohortestudie.

Patienter med gentagne akutte indlæggelser optager en disproportional stor andel af hospitalskapaciteten. Viden om, hvad der karakteriserer disse patienter, er afgørende for at kunne give den bedste indsats i og på tværs af sektorer og hermed reducere antallet af gange patienterne indlægges akut.

Studiet er en specialeafhandling på uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på AU.

Læs mere om projektet her:

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne