I det følgende præsenteres et overblik over vores indsigter fra arbejdet med etik. Vi står på et fundament af både nationale og internationale retningslinjer samt et juridisk fundament, som vores initiativer bygger ovenpå. Derudover præsenteres seks etiske initiativer, som afspejler en dialogbaseret tilgang, hvor en række forskellige interessenter løbende er blevet involveret.

Læs etikrapporten her

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne