TVÆRSPOR blev etableret med formålet om at opnå større viden om uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser med henblik på at styrke den tværsektorielle indsats.

TVÆRSPOR kobler data på tværs af sektorer i Horsens-klyngen bestående af 220.000 borgere over 18 år, som er bosat i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder kommune. TVÆRSPOR indeholder data for alle borgere, der har været i kontakt med sundhedsvæsenet siden 2012 og fortsætter frem til 2027. TVÆRSPOR er sidenhen blevet udvidet og indeholder nu sundhedsdata for alle borgere over 18 år i Region Midtjylland. 

Læs mere om TVÆRSPORs datakohorte her

For at dette kan lade sig gøre, er der udviklet en sikkerhedsmodel med juridisk hjemmel, en IT-infrastruktur samt foretaget modellering af diverse datakilder.

I TVÆRSPOR tager vi desuden vores etiske ansvar alvorligt, og vi har sideløbende i etableringen af kohorten arbejdet med at inddrage borgernes perspektiver, etiske eksperter inden for brug af sundhedsdata samt løbende dialog med blandt andet dataetisk og etisk råd.

Læs mere om vores etiske arbejde her

Ikon-forudsige-r+©d.png

 

Forudsige

 

Sundhedsdata hjælper til forudsigelse af patientforløb, diagnosticering og behandling

Ikon-forebygge-r+©d.png

 

Forbedre

Forskning og innovation forbedrer den tværsektorielle indsats for borgerne

Ikon-forhindre-r+©d.png

 

Forebygge

Ny viden bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige forløb for borgerne