Nedenfor kan du læse mere om nogle af de projekter, der har anvendt TVÆRSPOR-data.

Patienten på arbejde – forhandlinger af opgaver og omsorg blandt patienter med kronisk sygdom og gentagne akutte indlæggelser

- Anna Louise Skovgaard

En ramme for evidensbaserede interventioner målrettet potentielt forebyggelige indlæggelser på tværs af primær og sekundær sektor

- Cecilie Nørby Thisted

Kan MERIS prædiktere genindlæggelser hos patienter der udskrives fra akutafdelinger?

- Marianne Lisby

Intelligence augmentation in healthcare – bridging the deployment gap between AI research and clinical practice

- Simon Meyer

Development and validation of an AI algorithm to predict avoidable admissions

- Christian Bang

Er nitrat og arsen i drikkevand associeret med reproduktionsforstyrrelser hos mænd og kvinder

- Ninna Hinchely Ebdrup

Medicinfejl i sektorovergange – betydningen af inhospitale medicinændringer og kontakt til hjemmesygeplejen

- Trine Worm Thøgersen

Kunstigt intelligente assistenter, viden og pålidelige samarbejder – et socioteknisk perspektiv på datatdrevet digitalisering af arbejde og samfund

- Anne Henriksen

Betydningen af ernæringsstatus og funktionsevne for genindlæggelser blandt ældre

- Anette Schnieber, Annette Buhl og Mette K. F. Iversen

Nybrud! Kan diabetes komplikationer forebygges ved brug af teknologi bygget på machine learning

- Annelli Sandbæk

AI-prædiktionsmodel for forebyggelige indlæggelser

- Anders Hammerich Riis

Patienter med gentagne akutte indlæggelser: sociodemografiske karakteristika, sygdom og kontakt til primærsektoren – et retrospektivt kohortestudie

- Sara Viskum Leth

Genindlæggelser bandt ældre medicinske patienter

- Lisa Fønss Rasmussen

Ændring i skrøbelighed som prædiktor for akut indlæggelse

- Susanne Boel Graversen

Person-centred care to prevent hospitalisations – a focus group study addressing the views of healthcare providers

- Cecilie Nørby Thisted

Spørgsmål/kontakt:

Marianne Johansson Jørgensen
Sundhedsfaglig forskningsleder, Ph.d
Tlf. 29634034
maijor@rm.dk